Audio Collections

ಬಿನ್ನೆರೆ ಪಾತೆರಕತೆ- ಗಂಗಾಧರ ಪಿಲಿಯೂರು by Radio Sarang

ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ನ ತುಳು ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪಾತೆರಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಪಿಲಿಯೂರು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

Interview Binnere Paterakathe
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಮ್ಮೆoಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ by Radio Sarang

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಮ್ಮೆoಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ರೇಡಿಯೋ ನುಡಿ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 30, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

feature Sutta Mutta
ಕಲಾ ಸಾರಂಗ್- ಯಕ್ಷಾಂಗನೆ by Radio Sarang

ಕಲಾ ಸಾರಂಗ್- ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಬರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಾಂಗನೆ- ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ಎಂ. ಕೆ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 23, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

Interview Kala Sarang
Hallo Wenlock with Dr.Naveen by Radio Sarang

Dr.Naveen speaks on Facial beauty at Hallo Wenlock on March 22nd, 2024.

Live Phone-in Hallo Wenlock
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ತಾರಸಿ ತೋಟ ವಿಷ ಮುಕ್ತ ಊಟ by Radio Sarang

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಾರಸಿ ಕೃಷಿಕ ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ತಾರಸಿ ತೋಟ ವಿಷ ಮುಕ್ತ ಊಟ ಈ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 16, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

Sutta Mutta Radio Feature
Hallo Wenlock with Dr. Muralidhar Yadiyal by Radio Sarang

Dr. Muralidhar Yadiyal speaks on Plastic, artificial colour and Health at Hallo Wenlock on March 15th, 2024.

Live Phone-in Hallo Wenlock
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾರಂಗ್- ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ by Radio Sarang

ಆರೋಗ್ಯ ಸಾರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Arogya Sarang Awareness programme
ಕಲಾ ಸಾರಂಗ್- ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ - 2024 by Radio Sarang

ಕಲಾ ಸಾರಂಗ್- ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಬರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮ - ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ - 2024 ಬಗೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 02, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

Interview Kala Sarang
Hallo Wenlock with Dr.Mushaqueer Hussain by Radio Sarang

Dr.Mushaqueer Hussain speaks on Dental problems in children at Hallo Wenlock on March 1st, 2024.

Live Phone-in Hallo Wenlock