Audio Collections

Maikaltho palaka with B A Shamsuddin Madikeri by Radio Sarang

ಮೈಕಾಲ್ತೊ ಪಲಕ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ. ಎ ಶಂಸುದ್ದಿನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2024 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.

Live Phone-in Maikaltho Palaka